محصولات شرکت آسان گوار پارس

رب گوجه فرنگی و خیارشور در وزن های ۴۰۰ و ۷۵۰ و ۸۰۰ و ۱۵۰۰ و ۴۰۰۰ گرمی

برند لانکو

برند وفا

برند مالیموس

رب گوجه نیم کیلویی و یک کیلویی
رب گوجه شیشه ای

برند بامبینو

برند ژیلوان